O kancelarii

Kancelaria założona przez rzeczoznawcę majątkowego mgr inż. Emilię Martę Kalinowską:

  • Absolwentkę Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej na kierunku Geodezja i Nawigacja Satelitarna,
  • Absolwentkę studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej,
  • Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa o numerze 7511,
  • Członka Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego EMILIA KALINOWSKA zajmuje się szeroko rozumianą analizą oraz badaniem rynku nieruchomości na terenie województwa podlaskiego i mazowieckiego. Specjalizuje się w wycenie nieruchomości. Prowadzi profesjonalne doradztwo w zakresie rynku nieruchomości min. zagadnień związanych z badaniem stanu prawnego nieruchomości, analizą opłacalności inwestycji oraz obrotem ziemią.

Oferta skierowana jest do osób fizycznych, podmiotów prywatnych, banków oraz instytucji państwowych.

Wyceny opracowywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ze standardami zawodowymi Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Kancelaria posiada niezbędne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z Art.175 Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami.