Wycena nieruchomości

Co wyceniam?

Firma specjalizuje się w wycenie nieruchomości:

 • gruntowych: rolnych, leśnych, niezabudowanych, zabudowanych
 • mieszkalnych: lokali, domów jednorodzinnych, wielorodzinnych
 • komercyjnych: lokali użytkowych, biur, hal magazynowych, przedsiębiorstw

Ponadto określam wartość rynkową:

 • przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych
 • ograniczonych praw rzeczowych: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, służebności
 • oraz innych praw do nieruchomości

Cele wyceny?

Operat szacunkowy sporządza się w określonym celu, który wynika głównie z uwarunkowań prawnych, potrzeb gospodarczych bądź rozwojowych.

Oferuję wycenę do potrzeb m.in.:

 • kupna, sprzedaży oraz zamiany nieruchomości
 • negocjacji cenowych
 • zabezpieczenia kredytów
 • postępowań sądowych
 • postępowań komorniczych
 • postępowań wywłaszczeniowych
 • określenia wysokości podatku od spadków i darowizn
 • skarbowo-podatkowych
 • ubezpieczeniowych
 • ustalenia wysokości opłat adiacenckich bądź ich aktualizacji
 • ustalenia skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planu
 • innych celów indywidualnych

Koszt operatu szacunkowego uzależniony jest od rodzaju oraz położenia nieruchomości, a także nakładów pracy rzeczoznawcy, dojazdu, terminu wykonania oraz stanu dokumentacji przedstawionej przez zleceniodawcę. Wynagrodzenie za wykonanie usługi ustalane jest indywidualnie z klientem.

Cena sporządzenia wyceny nie jest zależna od wartości nieruchomości.

„Bezstronność, dbałość o klienta, przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz poszanowanie tajemnicy zawodowej to główne cechy, którymi kieruję się w swojej pracy. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu oraz zdobytej wiedzy wszystkie świadczone przeze mnie usługi są na najwyższym poziomie.”

Zapraszam do współpracy
Emilia Marta Kalinowska